Znane i nieznane #14 - EW Rożnów

wrz 21 2021

W ostatnich odcinkach naszego cyklu odwiedziliśmy elektrownie Wrocław I i Wrocław II. Z centrum Dolnego Śląska podążamy do Małopolski gdzie w miejscowości Rożnów znajduje się największa elektrownia wodna należąca do TAURONA.

Zapora i elektrownia wodna w Rożnowie miała stanowić część Centralnego Okręgu Przemysłowego, budowanego w latach 1936-39, gigantycznej inwestycji ekonomicznej Polski przedwojennej. Inicjatorem budowy zapory, autorem pierwszego projektu oraz stałym konsultantem w czasie studiów projektowych i budowy zapory był prof. Karol Pomianowski. Projektantami zbiornika, zapory i elektrowni w Rożnowie byli inżynierowie: Herbich, Żmigrodzki, Smoleński, Śliwiński i Balcerski.

Roznow impact gotowe-0264

Miejsce budowy wybrano w najwęższym miejscu pogórskiego przełomu Dunajca we wsi Rożnów, pomiędzy cyplem góry Łazy (323 m n.p.m.), nazywanym również Łaziska, a stromym, zalesionym, wygiętym na kształt podkowy szczytem północnym Ostrej Góry (459 m n.p.m.).

Tempo projektowania było zadziwiająco szybkie - prace budowlane rozpoczęto w lutym 1935 r. Napełnianie zbiornika rozpoczęto w drugiej połowie 1941 r., a jego całkowite napełnienie nastąpiło w 1943 roku. Zapora robi ogromne wrażenie. Ma 550 m długości, jej całkowita szerokość w koronie wynosi 9 m, a wysokość od gruntu 32,5 m.

Stały przepływ wody wykorzystano do uruchomienia cztero-turbinowej elektrowni wodnej, wbudowanej w środek zapory, której łączna moc zainstalowana wynosi 56 MW. Betonowy mur o szerokości 40 m stoi na fundamencie wpuszczonym w 17 m w podłoże. We wschodniej części  zapory znajdują się przepławki (system stopniowych basenów) dla ryb wędrujących w górę rzeki na doroczne tarło.
W zachodniej części znajduje się pięć przepływów i siedem upustów dla wysokiej wody. W wyniku spiętrzenia wód Dunajca przez zaporę powstało jedno z najpiękniejszych jezior w Polsce -  Jezioro Rożnowskie.

Patrząc z lotu ptaka, jezioro przypomina trochę literę S, co związane jest z morfologią doliny Dunajca. Głębokość jeziora dochodzi do 35 metrów. Linia brzegowa wynosi 56 km, a pojemność akwenu to 190 mln m3.  Praktycznie na całej długości linii brzegowej znajdują się liczne plaże, ośrodki wypoczynkowe i letniskowe oraz wypożyczalnie sprzętu pływającego. Można uprawiać sporty wodne, wędkować lub wybrać się na spacer albo wycieczkę rowerową.

Roznow impact gotowe-0280

Uruchomienie elektrowni spowodowało powstanie nadwyżek mocy, znacznie przekraczających lokalne zapotrzebowanie. Nadwyżki te postanowiono przesyłać w rejon Warszawy i Radomia, które zasilane były jedynie przez Elektrownię Powiśle. W 1942 roku zakończono budowę i oddano do eksploatacji dwutorową linię elektroenergetyczną Rożnów – Tarnów Mościce – Starachowice – Warszawa, o napięciu 150 kV. Warszawską stację transformatorową 150/35 kV zlokalizowano w pobliżu miejscowości Szamoty. Układ przesyłowy Rożnów – Szamoty pracował do 1944 roku.

Przez lata elektrownia wodna funkcjonowała bez napraw, a zapora była uważana za jedną z najbardziej szczelnych na świecie i to nie zmieniło się do dnia dzisiejszego. Pierwsze gruntowne modernizacje miały miejsce w latach 1996-2000.

Obecnie elektrownia wodna w Rożnowie wraz zaporą stanowi jeden z najnowocześniejszych obiektów w Europie. Jest także największą z sześciu elektrowni wchodzących w skład Zespołu Elektrowni Wodnych Rożnów. Pozostałe to Elektrownia Czchów, Elektrownia Przewóz, Elektrownia Dąbie, Elektrownia Olcza i Elektrownia Kuźnice.

 Czy wiesz, że...

Elektrownia Rożnów produkuje rocznie 120 mln kWh (120 GWh), co pozwala pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną 48.000 gospodarstw domowych.

Sprawdź też